Archiwum kategorii: Osiedlowe aktualności

Posiedzenie Rady Osiedla Zdrojowe

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OSIEDLA ZDROJOWE
zwołuję na dzień
29 KWIETNIA 2014 R.( WTOREK) NA GODZ. 1900
POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE ODBĘDZIE SIĘ
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOŚCIUSZKI 15

Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie Posiedzenia
 • Przyjecie porządku obrad.
 • Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu osiedla za 2013 r.
 • Plan rzeczowy- finansowy na 2014 r.
 • Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
 • Zamkniecie posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrojowe
Teresa Grochal

Zapraszamy na VIII Memoriał im. Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza!

Zapraszamy na VIII Memoriał im. Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza!
Już dziś zapraszamy na VIII Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, który odbędzie się 22 i 23 marca br. Od siedmiu lat Wieliczka organizuje „SUPER OS – Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza” – zawody samochodowe w formie superoesu, rozgrywanego na ulicach Wieliczki. Intencją tych zawodów jest uczczenie pamięci dwóch wielkich nieodżałowanych sportowców, którzy wnieśli ogromne zasługi dla polskich rajdów i na stałe wpisali się w karty historii sportu samochodowego.
W tych dniach do solnego miasta przyjeżdżają liczne rzesze kibiców sportowych z całej Polski, zachęconych znanymi nazwiskami zawodowych kierowców startujących w sportowej rywalizacji. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym wielicki rajd zostanie wzbogacony o nocny prolog ulicami centrum Wieliczki. Rajd spotyka się co roku z ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród załóg startujących w wyścigu, jak i kibiców sportowych. Memoriał im. Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza zajmuje ważne miejsce w kalendarzu imprez odbywających się w solnym mieście.
Program :
Serdecznie zapraszamy na nocny prolog, który odbędzie się 22 marca br. o godzinie 19:00  rozpocznie się zapoznanie zawodników z trasą , a następnie nocny prolog o Puchar Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, natomiast w  niedzielę 23 marca br.  zapraszamy na Super OS – start ostry , zapoznanie się zawodników z trasą o godzinie 11:00! Ponadto w niedzielę w godzinach od 10:00 do 16:00 w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce odbędzie się wystawa samochodów TUNING SHOW!
Zapraszamy!

Komunikat
Miasto i Gmina Wieliczka, Starostwo Powiatowe wraz z Automobilklubem Krakowskim uprzejmie informuje, iż w dniach 22-23 marca 2014 r na terenie miasta Wieliczka odbędzie się impreza samochodowa pod nazwą VIII Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza
Impreza ta w dniu 22 marca br. w godzinach 16:00-22:00 spowoduje zamknięcie dla ruchu kołowego następujących ulic:
ul. Sikorskiego
ul. Zamkowa
Rynek Górny
ul. Kilińskiego
ul. Górsko
ul. Daniłowicza
ul. Batorego
ul. Seraf
ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Boża Wola
ul. Plac Kościuszki
ul. Szpunara
ul. Klaśnieńska
W dniu 23 marca br. w godzinach 6:00-16:00 nastąpi zamknięcie ruchu kołowego na następujących ulicach:
ul. Matejki na całej długości
al. Solidarności
ul. Kościuszki na całej długości
ul. Nowy Świat na części
ul. Jedynaka na części
ul. Janińska na całej długości
ul. Krótka na całej długości
ul. Stroma na całej długości
ul. Daniłowicza
ul. Klaśnieńska
W związku z w/w zmianami w ruchu drogowym w dniach 22-23 marca br. na wyżej wymienionych ulicach wprowadza się zakaz zatrzymywania się i postoju (B-36). Organizatorzy proszą o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowaniu się poleceniom Policji i Służb Porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy!

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje,

że w dniu 5 marca 2014 r.( środa)

na terenie osiedla Zdrojowe odbędzie się

bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione do drogi publicznej, w dniu wywozu do godz. 6 rano.

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być pozbawione szyb.

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka apeluje do właścicieli i zarządców nieruchomości o przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz do natychmiastowego usuwania nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest zobowiązany do wykonywania prac kontrolnych i konserwacyjnych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające do tego kwalifikacje (Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
Podczas spalania materiałów palnych (np. gazu w piecykach łazienkowych) przy braku tlenu w otaczającym powietrzu powstaje tlenek węgla zwany popularnie czadem. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę a często utratę życia. Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu, a w większej ilości powoduje śmierć poprzez uduszenie. Głównym źródłem zaczadzeń w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), która może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (czyszczenia) lub wad konstrukcyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dopływu niezbędnej ilości świeżego powietrza, głównie w ogrzewanych pomieszczeniach, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wymiany okien na nowe, które są bardziej szczelne. Nie wolno pod żadnym pozorem zatykać otworów (tzw. kratek) wentylacji wywiewnej z łazienek, kuchni, kotłowni , przez które do pomieszczenia z urządzeniem grzewczym dopływa świeże powietrze.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu powinien przynajmniej raz w roku wezwać fachowca, który sprawdzi stan urządzeń gazowych i przewodów kominowych, a przed oraz w trakcie sezonu grzewczego zadbać o wizytę kominiarza w celu usunięcia z tych przewodów zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania.
W trosce o własne bezpieczeństwo warto też rozważyć zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu, które niejednokrotnie mogą uratować nam życie.
PAMIĘTAJMY !
Od zastosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 27 maja 2013 r. na terenie Miasta i Gminy Wieliczka odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. telewizory, lodówki, pralki, komputery, drukarki, drobny sprzęt AGD, świetlówki). Zbiórka zostanie przeprowadzona przez spółkę BIOSYSTEM S.A., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI:
W Wieliczce „elektrośmieci” przyjmowane będą w :
2 punktach w godz. 16:00 – 19:00.
Poniżej znajduje się lista dostępnych miejsc zbiórki:
WIELICZKA 2 punkty zbiórki
 • ŚRODMIEŚCIE     Plac targowy Śródmieście 16:00 – 19:00
 • BOGUCICE     Świetlica Środowiskowa 16:00 – 19:00 ul. Reformacka 76

Nowy system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w Wieliczce

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy.

Zarząd Osiedla „ Zdrojowe„ przypomina, że właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 19 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji oraz deklaracja do pobrania na stronie:

http://www.eko.wieliczka.eu/pl

Zebranie Rady Osiedla Zdrojowe

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
ZWOŁUJE NA DZIEŃ
20 MARCA 2012r.(środa) o gdz.18.00
POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOSCIUSZKI 15

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie programu obrad.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za 2012r.
 4. Plan finansowo-rzeczowy na 2013r.
 5. Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEDODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
WOJCIECH OPOKA

Komunikat dotyczący Memoriału

KOMUNIKAT

Miasto i Gmina Wieliczka, Starostwo Powiatowe wraz z Automobilklubem Krakowskim uprzejmie informuje, iż w dniach 16-17 marca 2013 r. na terenie miasta Wieliczka odbędzie się impreza samochodowa pod nazwą VII Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.

Impreza ta w dniu 16 marca br. w godzinach 18:00-22:00 spowoduje zamknięcie dla ruchu kołowego następujących ulic:

 • ul. Dembowskiego (od skrzyżowania z ul. Matejki)
 • ul. Powstania Warszawskiego
 • ul. Goliana (od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania ul. Powstania Warszawskiego)
 • ul. Słowackiego (od skrzyżowania z ul. Plac Kościuszki do skrzyżowania ul. Goliana)
 • ul. Sikorskiego
 • ul. Zamkowa
 • Rynek Górny
 • ul. Kilińskiego
 • ul. Górsko
 • ul. Klaśnieńska (od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ul. Janińskiej)
 • ul. Daniłowicza

Równocześnie na ul. Seraf w wyżej wymienionych godzinach będzie odwrócony kierunek ruchu w stronę ul. Limanowskiego.
W dniu 17 marca br. w godzinach 8:30-15:00 nastąpi zamknięcie ruchu kołowego na następujących ulicach:

 • ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Jedynaka w stronę ul. Janińskiej)
 • Al. Solidarności
 • ul. Matejki
 • ul. Nowy Świat
 • ul. Jedynaka (od skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Kościuszki)
 • ul. Janińska
 • ul. Krótka
 • ul. Stroma
 • ul. Klaśnieńska (od skrzyżowania ul. Stromej do ul. Górsko)
 • ul. Daniłowicza
 • ul. Górsko (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Szpitalnej)

W związku z w/w zmianami w ruchu drogowym w dniach 16-17 marca 2013 r. na wyżej wymienionych trasach wprowadza się zakaz zatrzymywania się i postoju (B-36).

Organizatorzy proszą o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy!