Archiwum kategorii: Osiedlowe aktualności

Budowa kanalizacji na ul. Janińskiej.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO BUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH PROJEKTU

„BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. oraz Jednostka Realizująca Projekt UMiG Wieliczka informują, że istnieje możliwości indywidualnego lub zbiorowego wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej na etapie budowy sieci kanalizacyjnej na zadaniu „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka” przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Złożenie do ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. wniosku (dostępny również na stronie www.zgk.wieliczka.eu) o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej wraz  z dwoma załącznikami, tj.:

– kserokopią fragmentu mapy zasadniczej dla danego obszaru

– kserokopią mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą   projektowanej kanalizacji sanitarnej

Pierwszy z wymienionych dokumentów pozyskać należy w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Kilińskiego 5.

Dokument drugi natomiast uzyskać można w Jednostce Realizującej Projekt UMiG Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce  Sp. z o.o.

Czytaj dalej Budowa kanalizacji na ul. Janińskiej.

Informacja dla mieszkańców ul. Nowy Świat

Wszelkie pytania dotyczące kanalizacji na ul. Nowy Świat należy kierować do:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Pocztowa 2
Pan Marek Kolary tel. 012 278-63-59

Adres strony internetowej: www.jrp.wieliczka.eu

W sprawie przyłączy do kanalizacji:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Oddział Wodociągów
ul. Legionów 3 pok. 105
tel. 012 278-34-55

Adres strony internetowej, na której można pobrać wniosek: www.zgk.wieliczka.eu

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wprowadzonych zostało 5 nowych siedzib obwodowych komisji wyborczych zlokalizowanych w:
– Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Wieliczce,
– Domu Osiedlowym przy ul. Krzyszkowickiej 5c,
– Świetlicy Środowiskowej przy ul. Reformackiej 76,
– Świetlicy Środowiskowej w Lednicy Górnej
– oraz Szkole filialnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułkowie.

Natomiast w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce na os. Sienkiewicza 24 nie będzie zlokalizowana siedziba obwodowej komisji wyborczej. Z kolei siedziba komisji w bibliotece na os. Kościuszki przeniesiona została – tak samo jak sama biblioteka – do nowego lokalu na os. Kościuszki 8. Prosimy też o zwrócenie uwagi na pewne zmiany w przyporządkowaniu ulic i miejscowości do obwodów głosowania.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie wyborów samorządowych 2010.

Zawody Rodzinne na pływalni w Wieliczce

9 października br. (sobota) burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł zaprasza na Zawody Rodzinne na pływalni w Wieliczce z okazji pierwszej rocznicy otwarcia basenu. Serdecznie zapraszamy!

W programie:

10.30 – 12.00 Otwarte zajęcia Akademii Bobasa (dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4 lat)

10.00 – 12.00 Pierwszy sprawdzian Sekcji Pływackiej

12.00 – 14.00 Zawody Rodzinne

  • Zjazd na zjeżdżalni
  • Wyławianie krążków
  • Holowanie zmęczonego pływaka
  • Sztafeta 2 x 25m
  • Wyścig urodzinowy

ok. 14.00 – Wspólne krojenie tortu

Z okazji urodzin wszystkie bilety w cenie 5 zł (za 60 minut).

Akademia Bobasa – zapisy i informacje pod nr tel.: 600 906 411 – udział w zajęciach bezpłatny.

Zawody Rodzinne – zapisy i informacje w kasie pływalni w godz. od 6.30 do 22.00 i pod nr tel. 12 291 44 41. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Integracyjny Dzień Sportu

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł serdecznie zaprasza na integracyjny Dzień Sportu, który odbędzie się 25 września br. (sobota) na boisku Orlik w Parku Mickiewicza. Impreza, która rozpocznie się o godz. 13.00, zorganizowana została z myślą o dzieciach niepełnosprawnych z terenu gminy Wieliczka.

W programie:

  • zabawy sportowe prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce (zabawy z piłką, budowanie wieży, rzut do celu, trampolina, itp.)
  • kącik plastyczny prowadzony przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce
  • grill

Serdecznie zapraszamy!

KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13

Polski Oddział francuskiej firmy SAFEGE S.A. sprawować będzie nadzór inwestorski nad wykonaniem robót KONTRAKTU 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08. Umowy z wykonawcami Kontraktu 2 zawarte zostały w piątek 20 sierpnia, natomiast 24 sierpnia burmistrz Wieliczki Artur Kozioł i skarbnik gminy Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” – KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13”. Łączna wartość umów zamyka się kwotą 597.800 zł brutto.

Czytaj dalej KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Burmistrz Wieliczki zawiadamia, iż w dniach od 23 września do 22 października 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, sala nr 4 w godzinach: poniedziałki, wtorki : 14 ºº- 16 ºº oraz środy, czwartki i piątki: 8 ºº- 10 ºº wyłożony zostanie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A (miasto Wieliczka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Przerwa techniczna na basenie

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przerwą techniczną kryta pływalnia w Wieliczce będzie zamknięta od dnia 01.09. do 12.09.2010 r. włącznie. Prace prowadzone w tym czasie na basenie obejmować będą: wymianę wody we wszystkich basenach, mycie i dezynfekcję niecek basenowych, szatni i natrysków, odświeżenie ścian na korytarzach, wymianę filtrów wentylacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od 13 września.

Rusza budowa kanalizacji!

W dniu 20 sierpnia br. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik miasta i gminy Wieliczka Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcami, którzy w wyniku rozstrzygnięć przetargowych realizować będą siedem zadań Kontraktu 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” . W ramach tego kontraktu budowa kanalizacji sanitarnej rozpocznie się w miejscowościach Czarnochowice, Kokotów, Śledziejowice, oraz w Wieliczce na oś. Bogucice, oś. Kościuszki, oś. Ogrodowe, oś. Zdrojowe. Projekt, obejmujący w całości 15 zadań, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu, wynosi 109 715 210,68 zł i obejmuje realizację 5 Kontraktów, w ramach których wykonane zostanie m.in. 120 km sieci kanalizacyjnej i 20 przepompowni ścieków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010-2013.

Czytaj dalej Rusza budowa kanalizacji!

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka

Jednostka Realizująca Projekt „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-020/08) informuje, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym KONTRAKTU 2 obejmującym realizację następujących zadań:
Z1 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice,
Z2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach,
Z5 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów,
Z8 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice,
Z10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki,
Z11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe
,
Z13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe złożono 11 ofert.

Czytaj dalej Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka