Archiwum kategorii: Aktualności

Integracyjny Dzień Sportu

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł serdecznie zaprasza na integracyjny Dzień Sportu, który odbędzie się 25 września br. (sobota) na boisku Orlik w Parku Mickiewicza. Impreza, która rozpocznie się o godz. 13.00, zorganizowana została z myślą o dzieciach niepełnosprawnych z terenu gminy Wieliczka.

W programie:

  • zabawy sportowe prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce (zabawy z piłką, budowanie wieży, rzut do celu, trampolina, itp.)
  • kącik plastyczny prowadzony przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce
  • grill

Serdecznie zapraszamy!

KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13

Polski Oddział francuskiej firmy SAFEGE S.A. sprawować będzie nadzór inwestorski nad wykonaniem robót KONTRAKTU 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08. Umowy z wykonawcami Kontraktu 2 zawarte zostały w piątek 20 sierpnia, natomiast 24 sierpnia burmistrz Wieliczki Artur Kozioł i skarbnik gminy Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego Projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” – KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13”. Łączna wartość umów zamyka się kwotą 597.800 zł brutto.

Czytaj dalej KONTRAKT 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi – Zadania: Z1, Z2, Z5, Z8, Z10, Z11, Z13

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Burmistrz Wieliczki zawiadamia, iż w dniach od 23 września do 22 października 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, sala nr 4 w godzinach: poniedziałki, wtorki : 14 ºº- 16 ºº oraz środy, czwartki i piątki: 8 ºº- 10 ºº wyłożony zostanie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A (miasto Wieliczka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Przerwa techniczna na basenie

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przerwą techniczną kryta pływalnia w Wieliczce będzie zamknięta od dnia 01.09. do 12.09.2010 r. włącznie. Prace prowadzone w tym czasie na basenie obejmować będą: wymianę wody we wszystkich basenach, mycie i dezynfekcję niecek basenowych, szatni i natrysków, odświeżenie ścian na korytarzach, wymianę filtrów wentylacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od 13 września.

Wielickie miodobranie

W najbliższą niedzielę 29 sierpnia na płycie Rynku Górnego w Wieliczce swoje wyroby prezentować będą wieliccy pszczelarze. Tego dnia będzie można degustować miody i zakupić produkty pszczelarskie lub ludowe rękodzieło artystyczne. Organizatorami tradycyjnego już Wielickiego Miodobrania są Miasto i Gmina Wieliczka, Centrum Kultury i Turystyki oraz Koło Pszczelarzy w Wieliczce.

Czytaj dalej Wielickie miodobranie

Zamknięcie ulicy Daniłowicza.

W związku z realizacją prac w zakresie zadania Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa  inwestycyjna I – etap I już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Daniłowicza w Wieliczce. Od dnia 23 sierpnia  planowane jest całkowite zamknięcie tej ulicy, (zamknięcie możliwe jest już 19 sierpnia) jednakże, jak zapewnia wykonawca prac Przedsiębiorstwo Budowlane ‚MK-BUD” z Królowki, dojazd i dojście do Kopalni Soli będą możliwe przez cały czas prowadzenia remontu.

Czytaj dalej Zamknięcie ulicy Daniłowicza.

Rusza budowa kanalizacji!

W dniu 20 sierpnia br. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik miasta i gminy Wieliczka Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcami, którzy w wyniku rozstrzygnięć przetargowych realizować będą siedem zadań Kontraktu 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” . W ramach tego kontraktu budowa kanalizacji sanitarnej rozpocznie się w miejscowościach Czarnochowice, Kokotów, Śledziejowice, oraz w Wieliczce na oś. Bogucice, oś. Kościuszki, oś. Ogrodowe, oś. Zdrojowe. Projekt, obejmujący w całości 15 zadań, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu, wynosi 109 715 210,68 zł i obejmuje realizację 5 Kontraktów, w ramach których wykonane zostanie m.in. 120 km sieci kanalizacyjnej i 20 przepompowni ścieków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010-2013.

Czytaj dalej Rusza budowa kanalizacji!

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka

Jednostka Realizująca Projekt „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-020/08) informuje, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym KONTRAKTU 2 obejmującym realizację następujących zadań:
Z1 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice,
Z2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach,
Z5 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów,
Z8 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice,
Z10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki,
Z11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe
,
Z13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe złożono 11 ofert.

Czytaj dalej Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka

12 sierpnia otwarcie przejazdu przez skrzyżowanie na Rożnowej

Firma POLDIM S.A. informuje, iż główne prace bitumiczne na odcinku 0210 drogi wojewódzkiej 964, tj. ulice Lednicka i Dobczycka w Wieliczce zostały ukończone. Ze względu na bardzo krótki termin zezwolenia na zamknięcie tego odcinka drogi nie było możliwości wykonania prac w całości, tak więc pozostałe roboty związane z remontem skrzyżowana na Rożnowej będą trwały nadal, już na zasadzie ruchu wahadłowego. Odcinek zostanie otwarty dla ruchu dnia 12 sierpnia 2010 r.

Wywóz materiałów zawierających azbest

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi informuje, o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie odbioru zdemontowanych materiałów zawierających azbest (eternit) z terenu gminy Wieliczka. Wniosek można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG Wieliczka, ul. Limanowskiego 32, II piętro, p. 34 lub 33 od pon. do pt., w godz. 8ºº – 16ºº lub pobrać na stronie internetowej: www.wieliczka.eu

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2010 r.
Wywóz organizowany jest na przełomie października i listopada br.

Dofinansowanie będzie realizowane w następujących proporcjach:
50% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Powiat Wielicki,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Gmina,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa właściciel (wnioskujący).

Podstawą rozliczenia będzie ciężar usuniętych z danej posesji odpadów azbestowych. Zadanie to wykonuje wybrana przez gminę uprawniona firma.

Wymiana pokrycia odbywa się wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanego mieszkańca.

Szczegółowe informacje w tym zakresie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG w Wieliczce tel. 12-291-30-61.

Wniosek do pobrania tutaj!