Archiwum kategorii: Wielickie aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Burmistrz Wieliczki zawiadamia, iż w dniach od 23 września do 22 października 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, sala nr 4 w godzinach: poniedziałki, wtorki : 14 ºº- 16 ºº oraz środy, czwartki i piątki: 8 ºº- 10 ºº wyłożony zostanie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A (miasto Wieliczka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Wielickie miodobranie

W najbliższą niedzielę 29 sierpnia na płycie Rynku Górnego w Wieliczce swoje wyroby prezentować będą wieliccy pszczelarze. Tego dnia będzie można degustować miody i zakupić produkty pszczelarskie lub ludowe rękodzieło artystyczne. Organizatorami tradycyjnego już Wielickiego Miodobrania są Miasto i Gmina Wieliczka, Centrum Kultury i Turystyki oraz Koło Pszczelarzy w Wieliczce.

Czytaj dalej Wielickie miodobranie

Zamknięcie ulicy Daniłowicza.

W związku z realizacją prac w zakresie zadania Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa  inwestycyjna I – etap I już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Daniłowicza w Wieliczce. Od dnia 23 sierpnia  planowane jest całkowite zamknięcie tej ulicy, (zamknięcie możliwe jest już 19 sierpnia) jednakże, jak zapewnia wykonawca prac Przedsiębiorstwo Budowlane ‚MK-BUD” z Królowki, dojazd i dojście do Kopalni Soli będą możliwe przez cały czas prowadzenia remontu.

Czytaj dalej Zamknięcie ulicy Daniłowicza.

12 sierpnia otwarcie przejazdu przez skrzyżowanie na Rożnowej

Firma POLDIM S.A. informuje, iż główne prace bitumiczne na odcinku 0210 drogi wojewódzkiej 964, tj. ulice Lednicka i Dobczycka w Wieliczce zostały ukończone. Ze względu na bardzo krótki termin zezwolenia na zamknięcie tego odcinka drogi nie było możliwości wykonania prac w całości, tak więc pozostałe roboty związane z remontem skrzyżowana na Rożnowej będą trwały nadal, już na zasadzie ruchu wahadłowego. Odcinek zostanie otwarty dla ruchu dnia 12 sierpnia 2010 r.

Wywóz materiałów zawierających azbest

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi informuje, o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie odbioru zdemontowanych materiałów zawierających azbest (eternit) z terenu gminy Wieliczka. Wniosek można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG Wieliczka, ul. Limanowskiego 32, II piętro, p. 34 lub 33 od pon. do pt., w godz. 8ºº – 16ºº lub pobrać na stronie internetowej: www.wieliczka.eu

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2010 r.
Wywóz organizowany jest na przełomie października i listopada br.

Dofinansowanie będzie realizowane w następujących proporcjach:
50% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Powiat Wielicki,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Gmina,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa właściciel (wnioskujący).

Podstawą rozliczenia będzie ciężar usuniętych z danej posesji odpadów azbestowych. Zadanie to wykonuje wybrana przez gminę uprawniona firma.

Wymiana pokrycia odbywa się wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanego mieszkańca.

Szczegółowe informacje w tym zakresie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG w Wieliczce tel. 12-291-30-61.

Wniosek do pobrania tutaj!

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 345

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.07.2010 do godz. 12:06 dnia 29.07.2010
Obszar: Województwo małopolskie
Przebieg: KONTYNUACJA W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki oraz na innych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych. Na Wiśle wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych. W wyniku przekroczenia stanów alarmowych nie przewiduje się przelania wody przez koronę wałów w profilach wodowskazowych IMGW.
Skutki: Zalania przybrzeżnych terenów, utrudnienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Ulice Lednicka i Dobczycka zamknięte od 26 lipca

POLDIM S.A., wykonawca inwestycji „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Uście Solne” informuje, że termin zamknięcia ulic Lednickiej i Dobczyckiej w Wieliczce zostaje przesunięty na dzień 26.07.2010. Zmiana ta spowodowana jest wystąpieniem popowodziowych uszkodzeń dróg, po których miał odbywać się ruch objazdowy, a co za tym idzie koniecznością opracowania i wdrożenia korekt tymczasowej organizacji ruchu.

Dni świętej Kingi 23-25 lipca 2010

Jak co roku w naszym mieście odbędą się Dni świętej Kingi:

23 lipca 2010 r. (piątek)

17.00: „Zacznij od Bacha” – Koncert Inauguracyjny Dni Świętej Kingi 2010 – Mariusz Morys (A.Muz. Kraków), Piotr Tarcholik (NOSPR Katowice) – Kościół św. Klemensa
18.00: Uroczysta Msza św. z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego – Kościół św. Klemensa
19.30: Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego.
20.00: Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjno – Sportowego – Park Mickiewicza

Imprezy towarzyszące:
15.00 – 20.30: II Turniej Piłki Nożnej trampkarzy o Puchar Burmistrza Wieliczki na Orliku – Park Mickiewicza

24 lipca 2010 r. (sobota)

Czytaj dalej Dni świętej Kingi 23-25 lipca 2010