Archiwum kategorii: Osiedle Zdrojowe

Orlik w Wieliczce

12 maja 2008 roku na Alei Solidarności w Wieliczce został otwarty kompleks sportowy wybudowany w ramach projektu „Orlik 2012”.

W skład tego kompleksu wchodzą:

 • boisko do piłki nożnej 30 x 60 m ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem
 • boiska wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową i oświetleniem
 • mini siłownia na świeżym powietrzu
 • budynek gospodarczy, w którym znajduje się biuro, oraz toaleta i szatnie

 

Istnieje możliwość rezerwacji obu boisk u animatorów oraz z ich skorzystania w czasie wolnym od zajęć sportowych i rezerwacji. W biurze u animatorów można wypożyczyć piłkę do piłki nożnej, koszykówki lub siatkówki. Orlik w Wieliczce to jeden z najlepiej zlokalizowanych obiektów tego typu w Polsce i miejsce tętniące życiem o każdej porze roku. W tygodniu często odbywają się na nim zajęcia różnych grup młodzieżowych oraz dziecięcych pod kierunkiem Akademii Piłkarskiej Wieliczka prowadzonej przez Karola Nędzę i Piotra Klimczyka. Często rozgrywane są mecz, turnieje, zawody oraz funkcjonuje Amatorska Liga Piłkarska.

Orlik czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 22, a w sobotę i niedzielę od 10 do 22. W okresie wakacyjnym orlik otwarty jest codziennie od 10 do 22.

Adres: Aleja Solidarności 4, 32-020 Wieliczka

Telefony do animatorów sportu pracujących na terenie obiektu:

Szymon Rudzik: 696 382 804

Sebastian Klimczyk: 517 111 596

PZW Wieliczka

Siedziba koła znajduje się w Wieliczce przy ul. Mickiewicza 8.

Koło PZW Wieliczka aktualnie dysponuje następującymi akwenami:

 • Akwen Brzegi, o powierzchni – 27,23 ha
 • Akwen Grabówki „Duży Staw” i „Mały Staw”, o powierzchni – 2,75 ha
 • Akwen Lednica, o powierzchni – 0,50 ha
 • Akwen w Parku im. Adama Mickiewicza, o powierzchni – 0,15 ha (na terenie Osiedla Zdrojowe)

KONTAKT:

Kontakt w sprawach opłat oraz informacji na temat kart wędkarskich
Janusz Wawrzonek – skarbnik koła – tel. 692-48-18-01
W sprawie opłat skarbnik przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 1700 – 1900
W Wieliczce przy ul. Mickiewicza 8 (obok przejazdu kolejowego).

Prezes Zarządu           – Paweł Chmiela                – tel. 515674543
Komendant GTSSR   – Mirosław Kaczmarczyk – tel. 606157503

Squash Park Wieliczka

http://bo5.pl/clubs/data/squashwieliczka/spw.png  Squash Park w Wieliczce został otwarty 25 lutego 2016 roku. Obiekt oferuje przestrzeń do gry w squasha, boiska do badmintona oraz możliwość skorzystania z sauny. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt, można również wziąć udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

Squash Park Wieliczka
ul. Żeromskiego 5
32-020 Wieliczka

Telefony:

Recepcja +48 535 55 28 55
Manager +48 530 274 199

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

http://pcpr-wieliczka.pl/images/logo.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka
tel. 12 288-02-2012 289-60-25, 730 199 952
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

NIP: 683-17-84-220
REGON: 351 623 150

Zapraszamy w Poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Jak do nas trafić?

Dyrektor PCPR

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 2
tel. 12 288-02-20 lub 12 289-60-25
e-mail: r.zakrzewska@powiatwielicki.pl

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 1 i 6
tel. 12 288-02-20 lub 12 289-60-25 (wew. 21, 27), 730 201 681
e-mail: wipp@powiatwielicki.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 9 i 10
tel. 12 288-02-20 lub 12 289-60-25 (wew. 24), 730 201 652
e-mail: piecza@powiatwielicki.pl

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 5
tel. 12 288-34-80, 730 201 543
e-mail: pfron@powiatwielicki.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Daniłowicza 12, Pokój nr 8
tel. 12 288-02-20 lub 12 289-60-25 (wew. 28), 730 201 771
e-mail: pik.wieliczka@gmail.com

Księgowość

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 5
tel. 12 288-34-80
e-mail: finanse.pcpr@powiatwielicki.pl

Psycholog

tel. 519 488 154

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok 2014

Zarząd Osiedla w składzie:

Grochal Teresa – Przewodnicząca
Ścigalski Krzysztof – Z -ca Przewodniczącej
Włoch Władysław – Z- ca Przewodniczącej

W roku 2014 spotkał się 4-krotnie, w trakcie spotkań rozmawiano na tematy ładu, porządku i bezpieczeństwa na osiedlu, rozpatrywano pisma urzędowe i zgłaszane prośby.

Zarząd realizował wykonanie budżetu osiedla na 2014 r.
Wykonywał zadania zlecone przez organy administracji samorządowej oraz inne instytucje.

Przewodnicząca uczestniczyła:
– w szkoleniach i naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy dla
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów,
-w Sesjach Rady Miejskiej,
-w posiedzeniach Komisji Statutowej Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutów Osiedli, a także posiedzeniach Komisji Praworządności i Porządku Publicznego,

Na bieżąco interweniowała w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

Na prośbę urzędu i innych instytucji zamieszczała na bieżąco w gablotach osiedlowych
i tablicach ogłoszeniowych ważne informacje dla mieszkańców między innymi na temat oddziaływania na środowisko przedsięwzięć np. przebudowy zlewni wód opadowych, budowy zakładów, ogłoszenia, zawiadomienia, zaproszenia na imprezy kulturalne itp.

W imieniu Zarządu Przewodnicząca kierowała pisma do Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej między innymi w sprawach:

 • Do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wieliczce sporządzono informację dotyczącą: miejsc niebezpiecznych na terenie Osiedla oraz o konieczności zwiększeniu ilości patroli służb mundurowych. Informację sporządzono w celu utworzenia „Mapy bezpieczeństwa Gminy Wieliczka”
 • Wydawano opinie do Gminnego Zarządu Dróg, w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Czubinów,

Do Powiatowego Zarządu Dróg zwrócono się między innymi w spawach:

 • Przebudowy chodnika na ul. Janińskiej i Klaśnieńskiej,
 • Budowy chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • Wykoszenia i wyczyszczenia poboczy,
 • Wystosowano kolejne pismo w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicy ul. Jasnej,
 • Zwrócono się również o posprzątanie chodników wzdłuż dróg powiatowych,
 • Naprawy chodników poprzez przełożenie płytek na ul. Janińskiej,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na drogach powiatowych,

Do Gminnego Zarządu Dróg , Wydziału Ochrony Środowiska w sprawach:

 • Wykoszenia traw, uporządkowania poboczy, wysprzątanie kanałów na ulicach: Czubinów, Kopernika, Stromej, Garbarskiej,
 • Wykoszenia traw wokół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej, Stromej i Jasnej,
 • Uruchomienia linii autobusowej do Krakowa,
 • Usunięcia śmieci z potoku „Srawa” od ul. Stromej i Klaśnieńskiej oraz Janińskiej do wlotu do Parku Kingi,
 • Ustalenia, kto wypuszcza ścieki i inne nieczystości do potoku oraz podjęcia w tej sprawie decyzji,
 • Złożono wniosek o budowę chodnika na ul. Nowy Świat,
 • Wystosowano kolejny wniosek o budowę oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej,
 • Remont drogi na ulicy Górskiej i remont kanału,
 • Wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym na ul. Czubinów, Krótka, Ogrodowej, Górskiej,
 • O uzupełnienia kamieniem nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej i ul. Jasnej bocznej.
 • Zwrócono się po raz kolejny o uszczelnienie kostki brukowej na ul. Szpitalnej,
 • Ułożenie dywanika asfaltowego lub betonowego na części jezdni na ul.Szpitalnej z przeznaczeniem dla pieszych,
 • W sprawie usunięcia piasku i kamieni na chodniku i części jezdni na ul. Górsko,
 • Uzupełnienie asfaltem głębokich dziur i wyczyszczenie poboczy i kratek ściekowych na skrzyżowaniu ulic: Szpitalnej i Ogrodowej,
 • Udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicach: Szpitalna, Kościuszki, Janińska, Matejki,
 • Wycięcia dziko rosnących drzew przy ul. Klaśnieńskiej 3-5 i powyżej
 • nr 19, których gałęzie sięgały do połowy chodnika uniemożliwiając swobodnego poruszania się pieszych,
 • wystąpiono ponownie o harmonogram dotyczący prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na osiedlu,
 • zgłoszono dzikie wysypisko śmieci wzdłuż zatoczki przy ul. Klaśnieńskiej oraz na posesjach prywatnych również na Klaśnieńskiej 3-5 i przy przystanku MPK, ul. Kościuszki przy Solnym Mieście,
 • Dzikich wysypiska na ulicach: Czubinów, Klaśnieńska, Kościuszki,
 • Naprawę nawierzchni drogi tłuczniowej na ul. Jasnej oraz zamontowanie znaków ograniczających poruszanie się pojazdów powyżej 2, 5 tony,
 • Ustawienie koszy na śmieci na odcinku od ul. Klaśnieńskiej do ul. Kościuszki –Solne Miasto,
 • Ponowne zamontowanie słupków przy wjeździe na aleje do Parku Mickiewicza przy Warzelni,

Na prośbę urzędu i innych jednostek administracyjnych informowano mieszkańców o:

 • o „ AKCJI LIŚĆ 2013”,
 • zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
 • o sposobie odśnieżania ulic,
 • przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ul. Czubinów od nr 9-13 w sprawie ustawienia i zamontowania progu zwalniającego,

Do Policji i Straż Miejskiej

 • Zwrócono się z prośbą o zwiększenie patroli policji i straży miejskiej w związku z dewastacją tablic ogłoszeniowych i gablot osiedlowych znaków informacyjnych i przystanków MPK,
 • Wystosowano pismo do Komendanta Policji w sprawie naruszania ciszy nocnej przez organizowanie przez młodzież rajdów samochodowych,
 • Wielokrotnie zgłaszano telefonicznie naruszanie ciszy nocnej na osiedlu,

Wraz z Zarządem osiedla Śródmieście zorganizowana została „ Impreza Mikołajowa„ dla dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Paczki otrzymał 33-je dzieci, każda paczka o wartości 100, 00 złotych ponadto każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową z napisem „Osiedle Zdrojowe” oraz plecak.

„Bony towarowe” o wartości 150, 00 złotych otrzymało dla 14 osób, były to osoby starsze, samotne w trudnej sytuacji materialnej niekwalifikujące się do pomocy z MGOPS, a także osoby niepełnosprawne.

Przekazano do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce kwotę 2 600, 00 złotych dla 10 rodzin na zapomogi w tym na zakup opału lub opłaty za energię elektryczną, zakup leków.

Został wykonany remont gablot i tablic ogłoszeniowych,

Aktualizowano stronę internetową,
Pozostawiono w rezerwie 600,00 na 2015 r.

Na tym sprawozdanie zakończono:

Sprawozdanie sporządziła i podpisała : Teresa Grochal

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Zdrojowe za rok 2013

Zarząd Osiedla w składzie:

Grochal Teresa – Przewodnicząca
Ścigalski Krzysztof – Z -ca Przewodniczącej
Władysław Włoch – Z- ca Przewodniczącej

Zarząd osiedla w roku 2013 spotkał się 5-ciokrotnie w celu rozpatrzenia wniosków i pism wpływających do Zarządu.
Realizował wykonanie budżetu osiedla na 2013 r.
Wykonywał zadania zlecone przez organy administracji samorządowej oraz inne instytucje.

Przewodnicząca uczestniczyła:
– w szkoleniach i naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy dla Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów,
-w Sesjach Rady Miejskiej,
-w spotkaniach organizowanych między innymi przez : Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Wielickim w sprawie zmiany organizacji ruch na ulicach osiedla, Komisji Statutowej Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutów Osiedli,

Na bieżąco interweniowała w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

Na prośbę urzędu i innych instytucji zamieszczała na bieżąco w gablotach i tablicach ogłoszeniowych ważne informacje dla mieszkańców między innymi na temat oddziaływania na środowisko przedsięwzięć np. kanalizacji, przebudowy zlewni wód opadowych, budowy zakładów itp.

W imieniu Zarządu kierowała pisma do Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce, Jednostki Realizującej Projekt, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Gminnego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Komendy Policji Straży Miejskiej między innymi w sprawach:

 • uzupełnienia kamieniem nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej oraz przyspieszenia prac związanych z przebudowa niniejszej ulicy,
 • w sprawie kanalizacji osiedla dotyczyło opóźniając się prac, a także omijania odbiorców przy wykonaniu przyłącza,
 • wykoszenia traw, uporządkowania poboczy, wysprzątanie kanałów na ulicach: Czubinów, Kopernika, Stromej, Garbarskiej Klaśnieńskiej, Janińskiej i Kościuszki,
 • wykoszenia traw wokół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej, Stromej i Jasnej,
 • budowy chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • remont drogi na ul. Jasnej –bocznej ( uzupełnienie kamieniem),
 • budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej,
 • remont ulicy Górskiej i remont kanału,
 • uruchomienia linii autobusowej do Krakowa,
 • wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym na ul. Janińskiej, Matejki, Górskiej,
 • naprawy chodników poprzez ułożenie płytek lub położenie dywanika asfaltowego,
 • wyczyszczenia ulic po zimie i remontach,
 • uzupełnienia szczelin na ul. Szpitalnej powstałych po ulewie w miesiącu czerwcu,
 • ułożenie dywanika asfaltowego lub betonowego na części jezdni na ul, Szpitalnej z przeznaczeniem dla pieszych,
 • w sprawie usunięcia piasku i kamieni na chodniku i części jezdni na ul. Górsko,
 • naprawy barierki zabezpieczającej wypust na ul. Stromej oraz kratki ściekowej,
 • wielokrotnie interweniowano w sprawie przedłużających się prac przy przebudowie chodnika na ul. Klaśnieńskiej,
 • usunięcia śmieci z potoku „Srawa” od ul. Stromej i Klaśnieńskiej do wlotu do Parku Kingi,
 • informowano mieszkańców o „ AKCJI LIŚĆ 2013”,
 • informowano mieszkańców o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
 • informowano mieszkańców o sposobie odśnieżania ulic,
 • zwrócono się do Gminnego Zarządu Dróg o ujęcie w „ Harmonogramie odśnieżania dróg”, ulic które nie były objęte odśnieżania tj : Wiejskiej, Jasnej-Bocznej,
 • interweniowano w sprawie odśnieżania ul. Szpitalnej, Ogrodowej i Czubinów,
 • porządkowania chodników przylegających do prywatnych posesji min. na ul. Kościuszki,
 • w sprawie dzikich wysypisk na ulicach: Czubinów, Klaśnieńska, Kościuszki,
 • udrożnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicach: Szpitalna, Kościuszki, Janińska, Matejki,
 • przycięcia drzew- „Lip” przy kapliczce skrzyżowanie ul. Klaśnieńska i Janińska,
 • wycięcia dziko rosnących drzew przy ul. Klaśnieńskiej 3-5 i powyżej nr 19, których gałęzie sięgały do połowy chodnika uniemożliwiając swobodnego poruszania się pieszych,
 • w sprawie zalewania płynnymi nieczystościami przez osiedle „Jasne Wzgórze” przejścia od ul. Krótkiej do ul. Jasnej,
 • wystąpiono ponownie o harmonogram dotycząc prac porządkowych oraz utrzymania zieleni na osiedlu,
 • przestawienia pojemnika na odzież znajdującego się przy kapliczce ul. Janińska w inne miejsce ,
 • zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg o sprzątania chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza z prośba o możliwość uczestniczenia w spotkaniach, naradach czy komisjach dotyczących spraw osiedla (remonty dróg, chodników, uruchomienia linii autobusowej, odbioru powykonawczego).
Zwrócono się z prośba do Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce i Straży Miejskiej o zwiększenie ilość patroli pieszych na ulicach, monitorowanie Parku Mickiewicza, wejścia od ul. Matejki do Parku Kingi, ulicy Jasnej i Jasnej –bocznej, a także okolic „ Solnego Miasta”.

Zarząd wraz z Zarządami Osiedli: Śródmieście, Zadory, Lekarka zorganizował w Szkole Podstawowej nr 2 „ Imprezę Mikołajową„ dla dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Paczki otrzymał 34 dzieci, każda paczka o wartości 100, 00 złotych.

Przyznano „Bony towarowe” o wartości 90, 00 złotych otrzymało dla 17 osób, były to osoby starsze, samotne w trudnej sytuacji materialnej niekwalifikujące się do pomocy z MGOPS, a także osoby niepełnosprawne.

Przekazano do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce kwotę 5400, 00 złotych dla 15 rodzin na zapomogi w tym na zakup opału lub opłaty za energię elektryczną.

Został wykonany remont gablot i tablic ogłoszeniowych za kwot 998,90 złotych,
Wypłacono kwotę 1000 złotych za obsługę strony internetowej.

Na prośbę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Powiatowym w Wieliczce Zarząd Osiedla wydał opinię w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czubinów, Ogrodowa i Szpitalna.

Na prośbę mieszkańca ul. Klaśnieńskiej Przewodnicząca osiedla wydała pozytywna opinię do Zespołu Mienia Gminnego w sprawie przyznania dzierżawy części działki przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na miejsce zabaw dla dzieci.

Na tym sprawozdanie zakończono:

Podpisała:
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla” Zdrojowe”
Teresa Grochal

Działania Zarządu w 2012 roku

INFORMACJA
Zarządu osiedla „Zdrojowe”

Zarząd  w 2012r. wnioskował między innymi o wykonanie niżej wymienionych zadań :
 • uzupełnienie kamieniem drogi na ul. Wiejskiej,
 • wykoszenie traw, uporządkowanie poboczy, kanałów między innymi na ulicach: Czubinów , Kopernika, Stromej, Garbarskiej
 • wykoszenia traw w okół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej Stromej i Jasnej,
 • budowę chodnika na ul. Rożnowskiej,
 • remont drogi na ul. Jasnej- uzupełnienie kamieniem drogi, i budowy oświetlenia,
 • patrole  na ulicach osiedla, monitoring Parku  Mickiewicza ,Parku Kingi, ul. Jasnej przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji i Straży Miejskiej
 • w sprawie przystanków autobusowych na ul. Janińskiej
 • interweniowano w sprawie:- wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym,
 • w sprawie naprawy chodników przez uzupełnienie asfaltem lub płytami chodnikowymi ,
 • Wyczyszczenia  ulic po zimie i po remontach do Gminnego Zarządu Dróg i Powiatowego Zarządu Dróg,
 • w sprawie sposobu odśnieżania na drogach powiatowych, a także zwracano się z prośbą o odśnieżenie dróg gminnych takich jak: Wiejska, Jasna- boczna, Czubinów, Szpitalna .
 • w sprawie uporządkowania  chodników przez właścicieli posesji,
 • sprawie organizacji ruchu na ul. Czubinów
 • w sprawie dzikich wysypisk na ul. Czubinów i Klaśnieńska,
 • sprawowanie  opieki nad placem zabaw w Parku  Mickiewicza,
 • udrożnienia studzienek na ul. Janińskiej i Kościuszki,
 • wycięcie drzew zagrażającym bezpieczeństwu na ul. Górskiej,
 • organizacji ruch na ul. Nowy Świat w czasie usuwania nasypu na ul. Kościuszki,
 • Na prośbę urzędu i innych jednostek zamieszczano różnego rodzaju informacje i ogłoszenia na tablicach i w gablotach osiedlowych.
 • Rozpatrzone zostały wnioski rodzin ubiegających  się  o zapomogi na dla dzieci ,
 • zostaną przekazane środki finansowe na zapomogi dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach finansowych , mieszkaniowych i rodzin wielodzietnych,
Przewodnicząca Zarządu: Teresa Grochal

Działania Zarządu w 2011 roku

INFORMACJA
Zarządu osiedla „Zdrojowe„

Zarząd w 2011r. wnioskował o wykonanie niżej wymienionych prac:
 • Przebudowę drogi na ul. Wiejskiej,
 • Zamontowania tablic informacyjnych o  siedzibie Sądu Rejonowego w  Wieliczce,
 • Wykoszenie traw, uporządkowanie poboczy, kanałów między innymi na ulicach: Czubinów , Kopernika, Stromej, Garbarskiej
 • Wykoszenia traw w okół budynków komunalnych na ul. Klaśnieńskiej Stromej i Jasnej,
 • Wyznaczenia  przejęcia dla pieszych na ul. Janińskiej koło siedziby Sądu,  i przy Firmie ELSTA,
 • Budowa chodnika na ul. Rożnowskiej i ul. Jasnej,
 • Remont drogi na ul. Jasnej- uzupełnienie kamieniem drogi, i budowy oświetlenia,
 • Remont chodnika  przy ul. Matejki, ul.  Klaśnieńskiej odcinek Daniłowicza do ul. Janińskiej
 • Likwidacja  nasypu po wiadukcie kolejowym  i poszerzenie drogi przy ul. Kościuszki, Zarząd Dróg Powiatowych wykonał projekt na przebudowę tej części ulicy,
 • Zabezpieczenia przepustów na ul. Janińskiej i Klaśnieńskiej zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • Zwrócono się do Powiatowej Komendy Policji  o ustawienie foto-radarów, a także o wzmożenie  patroli  na ulicach osiedla, monitoring Parku  Mickiewicza ,Parku Kingi od ul Matejki, Jasnej,
 • Uporządkowanie skrzyżowania Daniłowicza- Klaśnieńskiej po remoncie także o ponowne ustawienie „gabloty” stanowiącej własność osiedla w miejscu poprzednim,
 • Prośba o objęcie opieką konserwatorska dębu na ul. Szpitalnej i Jasnej,
 • Przywrócenie usuniętego znaku drogowego na ul. Ogrodowej,
 • Rozpatrzone zostały wnioski rodzin ubiegających  się  o zapomogi na podręczniki dla dzieci ,
 • Skierowano pismo do Burmistrza o wprowadzenie linii autobusowej przez nasze osiedle,
 • Przekazano środki finansowe na zapomogi dla rodzin o trudnych warunkach finansowych , mieszkaniowych i wielodzietnych,
 • Wystąpiono o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu Daniłowicza i Klaśnieńskiej ,
 • Zamontowanie poręcz przy zejściu chodnikiem od  ul. Klaśnieńskiej do Daniłowicza.
 • Udrożnienie kanałów na ul. Ogrodowej i zabezpieczenie drogi przed wypływającą woda na jezdnie,
 • Interweniowano w sprawie:- wymiany żarówek w oświetleniu ulicznym,
 • Wielokrotnie zwracano się w sprawie naprawy chodników po remontach przez uzupełnienie asfaltem lub płytami chodnikowymi ,
 • Wyczyszczenia  ulic po zimie i po remontach do Gminnego Zarządu Dróg i Powiatowego Zarządu Dróg,
 • Interweniowałam w sprawie sposobu odśnieżania na drogach powiatowych, a także zwracałam się z prośbą o odśnieżenie dróg gminnych takich jak: Wiejska, Jasna- boczna.
 • Do Straży Miejskiej w sprawie posprzątania  chodników przez właścicieli posesji,
 • Zwrócono sie do Burmistrza MiG z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane podczas poprzednie Rady Osiedla,
 • Członkowie Rady i Zarządu osiedla  pełnili  dyżury,
 • Przygotowano propozycje na rozdysponowanie środków z rezerwy celowej na  2012 r.
 • Na prośbę urzędu i innych jednostek zamieszczano różnego rodzaju informacje i ogłoszenia na tablicach i w gablotach osiedlowych.
Przewodnicząca Zarządu : Teresa Grochal