III Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Wieliczce
III Wydział Ksiąg Wieczystych.
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka

Powyższy Sąd prowadzi i przechowuje Księgi Wieczyste dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka.