Informacja dla mieszkańców ul. Nowy Świat

Wszelkie pytania dotyczące kanalizacji na ul. Nowy Świat należy kierować do:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Pocztowa 2
Pan Marek Kolary tel. 012 278-63-59

Adres strony internetowej: www.jrp.wieliczka.eu

W sprawie przyłączy do kanalizacji:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Oddział Wodociągów
ul. Legionów 3 pok. 105
tel. 012 278-34-55

Adres strony internetowej, na której można pobrać wniosek: www.zgk.wieliczka.eu