Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Informacją Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wprowadzonych zostało 5 nowych siedzib obwodowych komisji wyborczych zlokalizowanych w:
– Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Wieliczce,
– Domu Osiedlowym przy ul. Krzyszkowickiej 5c,
– Świetlicy Środowiskowej przy ul. Reformackiej 76,
– Świetlicy Środowiskowej w Lednicy Górnej
– oraz Szkole filialnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułkowie.

Natomiast w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce na os. Sienkiewicza 24 nie będzie zlokalizowana siedziba obwodowej komisji wyborczej. Z kolei siedziba komisji w bibliotece na os. Kościuszki przeniesiona została – tak samo jak sama biblioteka – do nowego lokalu na os. Kościuszki 8. Prosimy też o zwrócenie uwagi na pewne zmiany w przyporządkowaniu ulic i miejscowości do obwodów głosowania.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie wyborów samorządowych 2010.