Informator miejski

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
|32-020 Wieliczka
tel. 12 278 12 94
fax 12 278 68 60
e-mail: magistrat@wieliczka.eu
www.wieliczka.eu


Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Dembowskiego 2,
32-020 Wieliczka
tel. 12 288 02 10, fax 12 288 00 40
e-mail: starostwo@powiatwielicki.pl
www.wieliczka.pl

policja znaczekKomenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30 a,
tel. 997 lub 112
Oficer dyżurny: tel. 12 289 12 11
www.wieliczka.policja.gov.pl


straz pozarnaKomenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

ul. Park Kingi 4,
tel. 12 278 38 88
tel. alarmowy: 998 lub 112
www.straz.krakow.pl

straz miejskaStraż Miejska
ul. Plac Skulimowskiego 1
tel. 12 278 21 05

kom. 509 312 988
www.straz.wieliczka.eu

e-mail: straz@wieliczka.eu

pogotowiePogotowie Ratunkowe Oddział NR 5 KPR Wieliczka
ul. Szpunara 20a,
tel. 12 278 12 06
tel. alarmowy 999 lub 112.
www.kpr.med.pl


Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Wieliczce

Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka

32-020 Wieliczka, ul. Szpunara 8,

tel. 12 278 32 42

Pogotowie Gazowe
ul. Legionów 20
tel. 12 278 43 05

Pogotowie Energetyczne
ul. Żeromskiego 1
tel. 12 288 35 05

Ośrodek Zdrowia SPZLO
ul. Szpunara 20
tel. 12 278 25 40, 012 278 12 66
fax 12 278 28 24
spzlo@wieliczka.pl
www.spzlo.wieliczka.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 26
tel. 12 278 19 55
e-mail: mgops@wieliczka.eu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 49
tel. 12 294 92 50
e-mail: poradnia@powiatwielicki.pl
czynna w dni robocze: 8.00-20.00

Solne Miasto Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 15
32-020 Wieliczka
e-mail: info@solnemiasto.eu
www.solnemiasto.eu


Strefa Płatnego Parkowania
ul. Legionów 3
tel. 12 278 25 22

Sąd Rejonowy Wieliczka
ul. Janińska 25
tel. 12 289 15 00

Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych
ul. W. Pola 20
tel. 12 288 17 00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8 b
tel. 12 291 48 06, 278 30 58, 278 24 55
e-mail: zgk@wieliczka.eu
www.zgk.wieliczka.eu

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – ul. Legionów 3
tel. 12 278 18 95
Numer Pogotowia Wodociągowego:
tel. 12 278 19 66, 0 695 278 141

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg
ul. Jedynaka 30
tel. 12 278 17 66

Zarząd Cmentarza Komunalnego
ul. Piłsudskiego 38
tel. 12 278 30 04
www.zckwieliczka.pl

Zarząd Budynków Komunalnych
ul. Słowackiego 51
tel. 12 294 91 89

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Żwirki i Wigury 2
tel. 12 278 30 75
fax 12 288 23 44
e-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu
www.biblioteka.wieliczka.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daniłowicza 12
tel. 12 288 02 20
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl
www.wieliczka.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Stroma 11
tel. 12 288 01 38
fax 12 289 05 00
e-mail: wieliczka@wsse.krakow.pl
ppis_wieliczka@wsse.krakow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul. Klaśnieńska 36
tel. 12  278 31 12,
fax 12 278 15 92,
e-mail: wieliczka_piw@onet.eu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Stroma 11
tel./fax 12 288 04 88
e-mail: pinb@powiatwielicki.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
ul. Limanowskiego 4/6
tel./fax 12 278-22-95
e-mail: wieliczka@modr.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 13 a
tel./fax 12 278 14 28
e-mail: krwi@praca.gov.pl
www.pup.wieliczka.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Sienkiewicza 13 a
tel. 12 288 28 74, 288 28 78
fax 12 250 03 78
e-mail: zdp@powiatwielicki.pl
www.zdp.wieliczka.pl


Urząd Skarbowy
ul. Zamkowa 2
tel. 12 279 85 00
www.uswieliczka.ovh.org

Urząd Pocztowy
ul. Legionów 3
tel. 12 278 15 76
Oddział os. Kościuszki
tel. 12 278 31 52