Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
32-020 Wieliczka, Park Kingi 4fot. Marek Grochal
województwo małopolskie

Kontakt telefoniczny :
Centrala 12 278-38-88, 12 278-62-28

Sekretariat Komendanta 12 289-49-25
fax. 12 278-15-22

kppspwieliczka@straz.krakow.pl

Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Mateusz Pieczko


Zastępca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Maciej Wolak

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Dowódca JRG – mł. bryg mgr Paweł Januś
pjanus@pspwieliczka.pl

Zastępca Dowódcy JRG – st. kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek
pprzeczek@pspwieliczka.pl

tel.: 12 289-49-46, 12 289-49-39 lub centrala 12 278-38-88

Wydział ds. Operacyjno – Szkoleniowych
Starszy specjalistakpt. inż. Artur Drewecki
adrewecki@pspwieliczka.pl

Starszy specjalista
st. asp. mgr Bartosz Kłosowicz
bklosowicz@pspwieliczka.pl

tel. 12 289-49-29 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Organizacyjno – Kadrowych
Kierownik sekcji – mł. kpt. mgr Dorota Grabowska
dgrabowska@pspwieliczka.pl

Technik – mgr Kamila Pietras

tel.: 12 289-49-49 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
Kierownik sekcji – st. kpt. mgr inż. Bogusław Marszałek
bmarszalek@pspwieliczka.pl
Starszy specjalista – st. asp. mgr Łukasz Lewandowski
llewandowski@pspwieliczka.pl

tel.: 12 289-49-24 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych
Kierownik sekcji – st. asp. mgr Paweł
Ryńca
prynca@pspwieliczka.pl
Starszy specjalista – mł. kpt mgr inż. Marcin Musiał

mmusial@pspwieliczka.pl
Technik – Marzena Święszek


tel. 12 289-49-27 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Finansów
Główna Księgowa
ogn. mgr Anna Sroga
asroga@pspwieliczka.pl
Technik – mgr Joanna Musiał
jmusial@pspwieliczka.pl

tel.: 12 289-49-26 lub centrala 12 278-38-88