Nowy system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w Wieliczce

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy.

Zarząd Osiedla „ Zdrojowe„ przypomina, że właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 19 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji oraz deklaracja do pobrania na stronie:

http://www.eko.wieliczka.eu/pl