Osiedlowe Kapliczki

Na naszym osiedlu znajduje się kilka ciekawych i wartych uwagi kapliczek. Poniżej przedstawiamy galerię ze zdjęciami.

Kapliczka na ulicy Czubinów (dolny odcinek ulicy)
Napis na tablicy głosi:

Ku czci niepokalanej Dziewicy Marji Królowej Korony Polskiej z wdzięczności za otrzymane łaski figurę tą wznieśli Stefania i Władysław Okońscy 1925 r.

Kapliczka na ulicy Czubinów (góra ulicy)

fot. Marek Grochal fot. Marek Grochal

Kapliczka przy ulicy Kopernika (góra ulicy)

Napis na tablicy głosi:

Kazmierz Navder Fondator Prosi o Pozdrowienie Anielskie do P. B.  AD 1779 dnia 8 Lip.

fot. Marek Grochal fot. Marek Grochal

Kapliczka przy ulicy Kopernika (dół ulicy)

Napis na tablicy głosi:

Któryś cierpiał za nas rany – Jezu Hryste zmiłuj się nad nami.  R. P. 1899.

fot. Marek Grochal

Kapliczka przy ulicy Nowy Świat

fot. Marek Grochal

Kapliczka przy ulicy Kościuszki

fot. Marek Grochal