Osiedlowe zebranie

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA „ZDROJOWE”
zwołuję na dzień
20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.( WTOREK) NA GODZ. 19.00

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA  ODBĘDZIE SIĘ
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOŚCIUSZKI 15

 

Planowany porządek obrad:

  • Otwarcie posiedzenia;
  • Przyjęcie porządku obrad;
  • Zmiany w planie finansowo- rzeczowym na 2015 r.;
  • Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski;
  • Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla

-/ Marek Woroń /-