Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 345

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.07.2010 do godz. 12:06 dnia 29.07.2010
Obszar: Województwo małopolskie
Przebieg: KONTYNUACJA W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki oraz na innych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych. Na Wiśle wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych. W wyniku przekroczenia stanów alarmowych nie przewiduje się przelania wody przez koronę wałów w profilach wodowskazowych IMGW.
Skutki: Zalania przybrzeżnych terenów, utrudnienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech