Sąd Rejonowy w Wieliczce

Sąd Rejonowy w Wieliczcefot. Marek Grochal
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania

Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce przyjmuje strony w środy w godzinach 10.00 – 12.00 (pok. 38).

                                                                        KASA
poniedziałek: 9.00 – 17.00
przerwy: od 10.45 do 11.00 i od 14.00 do 14.15
wtorek-piątek: 8.30- 15.00
przerwy: od 10.45 do 11.00 i od 13.00 do 13.15

Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasa będzie czynna do godz. 13.00

Czytaj dalej Sąd Rejonowy w Wieliczce

Statut Osiedla Zdrojowe

STATUT OSIEDLA „ZDROJOWE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Osiedla „Zdrojowe” zwany dalej statutem określa teren i zakres działania oraz organizację i zadania organów osiedla.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

a) osiedlu, należy przez to rozumieć Osiedle „Zdrojowe”,

b) przewodniczącym, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zdrojowe”,

c) zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla „Zdrojowe”,

d) zebraniu mieszkańców, należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla „Zdrojowe”.

§ 3

1. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi samorząd osiedla.

2. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Wieliczka.

3. Samorząd osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) statutu Gminy Wieliczka,

c) niniejszego Statutu.

Czytaj dalej Statut Osiedla Zdrojowe

Zarząd Osiedla Zdrojowe

Zarząd Osiedla „Zdrojowe”
Grochal Teresa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Włoch Władysław – Zastępca Przewodniczącej
Ścigalski Krzysztof – Zastępca Przewodniczącej

Rada Osiedla

Woroń Eugeniusz – Przewodniczący Rady Osiedla
Klimczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
Żak Krystian- – Sekretarz Rady Osiedla

Boda Beata
Flak- Kramek Bożena
Grochal Ryszard
Kawaler Renata
Klimczyk Piotr
Korczak Tadeusz
Lazar Piotr
Nodzyński Marek
Zapalska Jadwiga

Zasięg Osiedla Zdrojowe

Osiedle Zdrojowe obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice:

 • Czubinów
 • Daniłowicza (numery parzyste)
 • Dembowskiego (od numeru 9 do końca – nieparzyste)
 • Dembowskiego (od numeru 6 do końca – parzyste)
 • Garbarska
 • Górska
 • Górsko (numery parzyste)
 • Janińska
 • Jasna
 • Jedynaka (numery nieparzyste)
 • Klaśnieńska
 • Kopernika (numery nieparzyste)
 • Kościuszki (numery od 1 do 19 – nieparzyste)
 • Kościuszki (numery od 2 do 18 – parzyste)
 • Krótka
 • Matejki
 • Nowy Świat
 • Ogrodowa
 • Park Kingi
 • Park Mickiewicza
 • Rożnowska
 • Stroma
 • Szpitalna
 • Wiejska
 • Żeromskiego

SOLNE MIASTO Sp. z o.o

Centrum Edukacyjno Rekreacyjne SOLNE MIASTO znajduje się przy ulicy ul. Tadeusza Kościuszki 15 w Wieliczce. Otwarte zostało w styczniu 2011 roku. Elementami kompleksu sportowego są kryty basen, hala widowiskowo- sportowa, centrum konferencyjno- szkoleniowe, korty tenisowe, oraz funkcjonujące w okresie zimowym na terenie kortów lodowisko. Spółka zarządza również parkingiem usytuowanym przy ul. Dembowskiego w rejonie dworca kolejowego oraz parkingiem typu park&ride przy stacji kolejowej Wieliczka Park na ulicy Dembowskiego. Od 2014 roku w skład kompleksu wchodzi również Małopolska Arena Lekkoatletyczna.

Więcej informacji pod adresem: http://www.solnemiasto.eu

lub w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/SolneMiasto/

 

 

Strona osiedla Zdrojowe w Wieliczce