Posiedzenie Rady Osiedla Zdrojowe

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
zwołuję na dzień
13 MARCA 2015 R.( PIĄTEK) NA GODZ. 18.00
POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO”

ul. KOŚCIUSZKI 15

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za 2014 r.
  4. Plan finansowo- rzeczowy na 2015 r.
  5. Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
  6. Zamkniecie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Osiedla Zdrojowe
Wojciech Opoka