POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE

PRZEWODNICZĄCY RADY  OSIEDLA ZDROJOWE
ZWOŁUJE NA DZIEŃ
06 grudnia 2012 r.( czwartek) o godz. 18.00
POSIEDZENIE RADY  OSIEDLA ZDROJOWE
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM „SOLNE  MIASTO”
UL. KOŚCIUSZKI 15

Proponowany  porządek obrad:
Otwarcie Posiedzenia
  • Przyjecie porządku obrad.
  • Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
  • Zmiany w Planie finansowo-rzeczowym na 2012 r.
  • Zamkniecie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Osiedla Zdrojowe
Wojciech Opoka