Rusza budowa kanalizacji!

W dniu 20 sierpnia br. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz skarbnik miasta i gminy Wieliczka Zofia Batko podpisali umowy z wykonawcami, którzy w wyniku rozstrzygnięć przetargowych realizować będą siedem zadań Kontraktu 2 w ramach projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka nr POIS.01.01.00-00-020/08” . W ramach tego kontraktu budowa kanalizacji sanitarnej rozpocznie się w miejscowościach Czarnochowice, Kokotów, Śledziejowice, oraz w Wieliczce na oś. Bogucice, oś. Kościuszki, oś. Ogrodowe, oś. Zdrojowe. Projekt, obejmujący w całości 15 zadań, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu, wynosi 109 715 210,68 zł i obejmuje realizację 5 Kontraktów, w ramach których wykonane zostanie m.in. 120 km sieci kanalizacyjnej i 20 przepompowni ścieków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010-2013.

Podpisanie umów odbyło się w obecności radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli z tych miejscowości, na terenie których rozpoczynają się prace budowlane w ramach Kontraktu 2.
Do 30.07.2011r. planowane jest zakończenie zadania Z1 czyli Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice. Wartość prac w tej miejscowości wyniesie 4.722. 692,19 zł brutto. Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic – Lider Konsorcjum oraz Firma Handlowo-Usługowa „INSTBUD” Stanisław Boguta z Nieznanowic.
W tym samym terminie planowane jest zakończenie zadania Z2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach. Tutaj wartość prac wyniesie 1.810.531,37 zł brutto a prowadzić je będzie Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew KUTRYBA Sp. z o.o. z Myślenic.
W Kokotowie realizacja zadania Z5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów, o wartości prac 7.504.828,37 zł brutto, zakończy się do 29.10.2012 r. Prace prowadzić będzie konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. z Tarnowa – Lider Konsorcjum oraz „Wąs-Bud” Sp. z o.o. z Gdowa i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud – Józef Wąsowicz z Gdowa.
Także do 29.10.2012 r. powinny zakończyć się prace w Śledziejowicach – w ramach zadania Z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice.
Konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. z Tarnowa – Lider Konsorcjum oraz
„Wąs-Bud” Sp. z o.o. z Gdowa i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud – Józef Wąsowicz z Gdowa realizować będzie zadanie o wartości 7.117.018,44 zł brutto.
Na wielickim osiedlu Kościuszki do 30.07.2011 r. prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Z10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki prowadzić będzie Konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic – Lider Konsorcjum oraz Firma Handlowo-Usługowa „INSTBUD” Stanisław Boguta z Nieznanowic. Wartośc prac zamyka się kwotą 2.638.311,12 zł brutto.
Podobny termin zakończenia prac dotyczy tego samego wykonawcy, który realizował będzie zadanie Z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe. Wartość prac wyniesie 1.795.978,80 zł brutto.
Do 30.04.2012 r. planowane jest zakończenie zadania Z13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe. Zadanie to o wartości 7.744.052,83 zł brutto wykonywać będzie Konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. z Tarnowa – Lider Konsorcjum oraz „Wąs-Bud” Sp. z o.o. z Gdowa i Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wąs-Bud – Józef Wąsowicz z Gdowa.