Sąd Rejonowy w Wieliczce

Sąd Rejonowy w Wieliczcefot. Marek Grochal
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania

Prezes Sądu Rejonowego w Wieliczce przyjmuje strony w środy w godzinach 10.00 – 12.00 (pok. 38).

                                                                        KASA
poniedziałek: 9.00 – 17.00
przerwy: od 10.45 do 11.00 i od 14.00 do 14.15
wtorek-piątek: 8.30- 15.00
przerwy: od 10.45 do 11.00 i od 13.00 do 13.15

Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasa będzie czynna do godz. 13.00


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ( CZYTELNIA AKT I DZIENNIK PODAWCZY)

BOI (pokój nr 7) udziela informacji w godzinach:

–        poniedziałek: 8.30 – 18.00

–        wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Czytelnia akt (pokój nr 8) czynna jest w godzinach:

–        poniedziałek: 11.00 – 18.00

–        wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Wydziały Sądu Rejonowego w Wieliczce przyjmują interesantów w godzinach:

Wydział I Cywilny
Sekretariat (pok. 35)

Pracownicy BOI udzielają informacji: w poniedziałek: 7.30 – 18.00, wtorek – piątek: 7.30 – 16.00

Wydział II Karny
Sekretariat (pok. 7)

Pracownicy BOI udzielają informacji: w poniedziałek: 7.30 – 18.00, wtorek – piątek: 7.30 – 16.00

Wydział III Ksiąg Wieczystych
Sekretariat (pok. 24)

Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stopa

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:30 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
(pok. 8)

 

Archiwum poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie
Sekretariat

Kierownik Sekretariatu
Jolanta
Tondyra

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8.30 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

(parter)

 

Archiwum poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

Od 14.09.2015r strony będą obsługiwane po wcześniejszym ustaleniu terminu i zamówieniu akt ( akta można zamawiać osobiście w sekret. telef lub e-mail)

Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach
Sekretariat

Kierownik Sekretariatu
Stanisława Franas

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8.30 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

(parter, pok. 1)

 

Archiwum poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Wieliczce został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie Sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Z 2003 nr 110 poz.1056) jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie. Aktualną siedzibą i obszar właściwości określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.06.2003 r. (Dz.U. z 2003 roku Nr 110 poz.1056).

Sąd Rejonowy w Wieliczce stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997 Nr 78 poz 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001r Nr 98 poz.1070 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności : Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. – Regulamin wewnętrznego urządzania Sądów powszechnych (Dz.U. z 1987 r. Nr 38 poz 218 ze zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5 z d. 31.12.2003 r) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr poz.1564 z zm.).

Telefony

ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
Wydział I Cywilny
12 347-30-18

Wydział II Karny

12 347-30-36

Wykonywanie orzeczeń:

12 347-30-08
fax 12-289-80-09

Wydział III Ksiąg Wieczystych
tel/fax 12-289-15-30

Oddział Administracyjny/Sekretariat Prezesa Sądu

tel  12 289-15-00

fax 12 289-15-06

e-mail: administracja@wieliczka.sr.gov.pl
Informatyk
tel. 12-289-15-34
e-mail: informatyk@wieliczka.sr.gov.pl

pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka

Kuratorzy
tel. 12-289-80-06
kierownik tel/fax 12-289-80-05

Księgowość

Główny księgowy:

tel. 12-289-08-11
fax. 12-289-08-13

Księgowość: tel. 12-289-08-12
Dyrektor Sądu – 12-289-08-10

Wydział Zamiejscowy w Skawinie – ul. Mickiewicza 21, 32-050 Skawina
Wydział V Ksiąg Wieczystych w Skawinie
tel/fax 12-276-57-80
tel/fax 12-276-57-90

Wydział Zamiejscowy w Niepołomicach – ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice
Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach
tel/fax 12-281-19-30
tel/fax 12-281-19-92

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce

Do właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych.

Obszar właściwości obejmuje gminy: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczkę.

W ramach właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce dla szczególnych rodzajów spraw funkcjonują także:

W ramach obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce działają:

– Wydział III Ksiąg Wieczystych dla gmin: Biskupice, Świątniki Górne i Wieliczka w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych,

– Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Skawinie dla gmin: Mogilany i Skawina w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych,

– Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach dla gmin: Kłaj i Niepołomice w sprawach dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Wszelkie sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wieliczce rozpatruje:

– z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich:
Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

– z zakresu spraw gospodarczych:
Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

– z zakresu prawa pracy:
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie