Synagogi na Osiedlu

Stara Synagoga w Wieliczce –  znajduje się przy ulicy Wiejskiej 11 w Wieliczce. Jest najstarszą spośród zachowanych wielickich synagog.

Synagoga ta została zbudowana w połowie XVIII wieku po zachodniej stronie centrum żydowskiej osady na Klaśnie, w historycznych granicach Sierczy. Po raz pierwszy została zaznaczona na planach fortyfikacyjnych Wieliczki z lat 1777-1779. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi.

Po zakończeniu wojny budynek przeznaczono na magazyn. Wówczas zlikwidowano stropy i ocalałe dekoracje oraz załamano dach. W 1980 roku przeprowadzono remont zabezpieczający synagogę, m.in. położono stropodach na konstrukcji stalowej oraz skotwiono ściany.

Murowany z kamienia łamanego i cegły, jednoprzestrzenny i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Do dnia dzisiejszego na zewnątrz nad zamurowanym oknem od wschodu zachowały się resztki dekoracji sztukatorskiej, a we wnętrzu fragmenty malowanych inskrypcji hebrajskich i ornamentów roślinnych oraz fragmenty dekoracji sztukatorskiej. Wnęka po Aron ha-kodesz została zamurowana.

  • Synagoga jest obiektem, który stanowi wartość zabytkową. Została ona wpisana do krajowego rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-570 w dniu 20 listopada 1987 roku.

Synagoga dla kobiet w Wieliczce – synagoga znajdująca się w Wieliczce przy ulicy Klasno (w dawnej dzielnicy żydowskiej Klasno).

Synagoga została zbudowana na początku XIX wieku jako modlitewnia dla kobiet lub osobny bejt ha-midrasz. Sąsiaduje od wschodu ze starą synagogą. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi. Po zakończeniu wojny budynek służył jako magazyn budowlany Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie znajduje się w stanie ruiny i grozi zawaleniem.