Ulice Lednicka i Dobczycka zamknięte od 26 lipca

POLDIM S.A., wykonawca inwestycji „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Uście Solne” informuje, że termin zamknięcia ulic Lednickiej i Dobczyckiej w Wieliczce zostaje przesunięty na dzień 26.07.2010. Zmiana ta spowodowana jest wystąpieniem popowodziowych uszkodzeń dróg, po których miał odbywać się ruch objazdowy, a co za tym idzie koniecznością opracowania i wdrożenia korekt tymczasowej organizacji ruchu.