Wywóz materiałów zawierających azbest

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi informuje, o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie odbioru zdemontowanych materiałów zawierających azbest (eternit) z terenu gminy Wieliczka. Wniosek można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG Wieliczka, ul. Limanowskiego 32, II piętro, p. 34 lub 33 od pon. do pt., w godz. 8ºº – 16ºº lub pobrać na stronie internetowej: www.wieliczka.eu

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2010 r.
Wywóz organizowany jest na przełomie października i listopada br.

Dofinansowanie będzie realizowane w następujących proporcjach:
50% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Powiat Wielicki,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Gmina,
25% – kosztów wywozu i utylizacji pokrywa właściciel (wnioskujący).

Podstawą rozliczenia będzie ciężar usuniętych z danej posesji odpadów azbestowych. Zadanie to wykonuje wybrana przez gminę uprawniona firma.

Wymiana pokrycia odbywa się wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanego mieszkańca.

Szczegółowe informacje w tym zakresie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UMiG w Wieliczce tel. 12-291-30-61.

Wniosek do pobrania tutaj!