Zamknięcie ulicy Daniłowicza.

W związku z realizacją prac w zakresie zadania Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa  inwestycyjna I – etap I już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Daniłowicza w Wieliczce. Od dnia 23 sierpnia  planowane jest całkowite zamknięcie tej ulicy, (zamknięcie możliwe jest już 19 sierpnia) jednakże, jak zapewnia wykonawca prac Przedsiębiorstwo Budowlane ‚MK-BUD” z Królowki, dojazd i dojście do Kopalni Soli będą możliwe przez cały czas prowadzenia remontu.

Remont ulicy planowany jest na okres około 3 miesięcy, przy założeniu że nie zostaną odkryte w ulicy żadne znaleziska archeologiczne. Prosimy o zapoznanie się z nową organizacją ruchu w tym rejonie miasta. Projekt Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa  inwestycyjna I – etap I współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.