Zarząd Osiedla Zdrojowe

Zarząd Osiedla „Zdrojowe”
Grochal Teresa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Włoch Władysław – Zastępca Przewodniczącej
Ścigalski Krzysztof – Zastępca Przewodniczącej

Rada Osiedla

Woroń Eugeniusz – Przewodniczący Rady Osiedla
Klimczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
Żak Krystian- – Sekretarz Rady Osiedla

Boda Beata
Flak- Kramek Bożena
Grochal Ryszard
Kawaler Renata
Klimczyk Piotr
Korczak Tadeusz
Lazar Piotr
Nodzyński Marek
Zapalska Jadwiga