Zebranie Rady Osiedla Zdrojowe

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
ZWOŁUJE NA DZIEŃ
20 MARCA 2012r.(środa) o gdz.18.00
POSIEDZENIE RADY OSIEDLA ZDROJOWE
W CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNYM ,,SOLNE MIASTO” ul. KOSCIUSZKI 15

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie programu obrad.
  3. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za 2012r.
  4. Plan finansowo-rzeczowy na 2013r.
  5. Sprawy bieżące dotyczące osiedla i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEDODNICZĄCY RADY OSIEDLA ZDROJOWE
WOJCIECH OPOKA